Är förslaget möjligt att genomföra?

Det återstår således nu att pröva, om det även är möjligt — bland människor, liksom det är fallet bland djur — att införa en dylik gemensamhet, och i så fall, på vad sätt.

Du har förekommit mig. Jag ämnade just framkasta den frågan.

Vad krigföringen angår, är det ju klart, hur den skall bedrivas.

Hur då?