Behandling av besegrade fiender.

Men nu en annan fråga: Hur skola våra krigare behandla fienderna?

I vilket avseende?

Först och främst i fråga om fångarna. Kan det anses rätt, att en hellenisk stat gör hellener till slavar eller tillåter andra hellenska stater att göra det, om de kunna hindra det? Bör man ej införa den seden att skona de hellenska folken, att de ej må komma under barbarernas välde?

Jag ger dig helt och fullt rätt häri.

Och att vi således ej själva ha någon hellen som slav, och uppmana alla andra hellener att ej heller ha det.

Alldeles! Snarare borde de väl vända sig mot barbarerna och skona varandra.

Tycker du vidare, att det kan vara rätt, att man, när man har segrat, plundrar de döda på något annat än vapnen? Giver ej detta tvärtom en förevändning åt de fega att låta bli att gå vidare fram i striden. De kunna ju tyckas göra sin plikt, när de stå lutade över den döde. Och ha ej dylika plundringar varit ödesdigra för många krigshärar?

Jo, förvisso.

Måste det ej betraktas som ett utslag av simpelhet och girighet att plundra en död? Ligger det ej något kvinnligt och smått i detta att betrakta en död kropp som en fiende, när fienden redan har flugit bort och endast lämnat kvar det redskap, varmed han kämpade? Eller tror du, att detta handlingssätt ej närmast kan förliknas vid hundarnas, som bli förbittrade på de stenar, som man kastar på dem, men ej angripa den person, som har kastat dem?

Jo, det är alldeles detsamma.

Vi få således låta bli att plundra de döda och att hindra fienden från att begrava dem?

Ja, vid Zevs.

Ej heller skola vi föra fiendernas vapen upp i templen för att där hänga som segertecken, allra minst om det är helleners vapen — i fall vi äro i någon mån angelägna om att stå i vänskapligt förhållande till de övriga hellenerna. Snarare kunna vi frukta, att dylika vapen, tagna från närsläktade folk, skola vanhelga templet, så framt ej guden annorlunda bjuder.

Alldeles riktigt.

Vad säger du om att skövla hellensk jord och bränna hellenska bostäder? Huru skola dina krigare i det avseendet handla mot fienderna?

Jag skulle gärna önska att höra din mening.

För min del anser jag, att de varken böra skövla eller bränna utan blott tillägna sig årets skörd. Vill du höra mina skäl?

Ja, gärna.