Hur uppkommer den demokratiska naturen hos människan?

Tänk nu efter, hur den motsvarande enskilde personen är. Eller skola vi kanske först undersöka, — alldeles som när det var fråga om staten — på vilket sätt en person blir sådan?

Ja.

Är det ej på följande sätt? En sparsam, oligarkiskt sinnad person har en son, som fadern uppfostrar i sin egen anda.

Ja visst.

Även denne tyglar således med hård hand sådana begär i sitt inre, som endast tjäna till att föröda men ej till att förvärva — sådana begär som gå under namnet onödiga.

Tydligen.