Hur uppkommer den oligarkiska naturen hos människan?

Låt oss nu således betrakta vår framställning av denna statsförfattning, som vi kalla oligarki, och som väljer styresmän efter förmögenhetsvärdering, för avslutad. Och låt oss sedan övergå till att betrakta den enskilda människa, som är dess motsvarighet: Hur uppstår en sådan natur, och hur är den beskaffad?

Ja visst, det vilja vi undersöka.

Försiggår ej förändringen från timokratisk till oligarkisk natur hos en människa på följande sätt —

Vilket sätt?

När den timokratiskt sinnade mannen får en son, söker denne kanske till att börja med efterlikna sin fader och följa i hans fotspår. Men sedan finner han en gång, hur fadern plötsligt lider skeppsbrott i staten, som hade han stött på ett blindskär, och får kasta över bord både sig själv och allt, vad han har; han kan t. ex. ha varit överbefälhavare i krig eller haft något annat högt ämbete — och så drages han inför rätta av lömska anklagare, dömes till döden eller landsflykt eller förlust av både sin egendom och sina medborgerliga rättigheter.

Helt naturligt.

När han ser detta och lider detta, och när han har förlorat allt, blir han rädd och kastar hals över huvud den där äregirigheten och det stolta modet ner från den tron, som de intagit i hans själ; nedtryckt av fattigdom, vänder han sig till penningeförvärv, och med arbete och seg sparsamhet samlar han sig så småningom en förmögenhet. Tror du ej, att han då i stället skall på samma tron upphöja åtråns och snikenhetens anda och göra den till storkonung i sitt inre, med diadem och halsband och värja?

Jo, det tror jag.

Förnuftet och modet låter han sedan slå sig ned på marken på vardera sidan om denne härskare; det förra låter han ej få lov att tänka på eller söka efter något annat, än hur det ska kunna bli mycket pengar av litet pengar; och det senare får ej beundra och ära något annat än rikedom och rikemän och får ej sträva efter något annat än att förvärva pengar och allt, vad därtill hör.

Det finns bland alla förändringar ingen enda, som är så snabb och bestämd som denna från en ärelysten yngling till en penninglysten.

Och denne senare är således en oligarkisk natur?

I varje händelse har förändringen utgått från en person, som liknar den statsförfattning, från vilken oligarkien har utgått.