Hur uppkommer den tyranniska naturen hos människan?

Nu återstår att tala om den tyranniske mannen: vi få undersöka, hur han övergår från demokratisk till tyrannisk natur, och hurudan han är beskaffad, ävensom på vad sätt han lever — om han är lycklig eller ej.

Ja, det återstår ännu.

Vet du, vad jag nu först önskar att få höra?

Nej, vad då?