Nyttan av förslaget undersökes.

Hade vi ej att undersöka, först om vårt förslag var möjligt att genomföra, och sedan om det var det bästa?

Jo visst.

Att det är möjligt, ha vi ju nu fastställt?

Ja.

Att det också är det bästa, måste vi nu också vinna klarhet i?

Det är givet.

Om vi tänka på kvinnans lämplighet att bli väktare, måste det väl tänkas vara samma uppfostran, som gör henne lämplig till det och som gör mannen lämplig, eftersom de ha samma naturanlag?

Ja.

Vad har du för uppfattning på följande punkt?

Vilken punkt?

Tror du för din del, att en man är bättre än en annan? Eller tror du, att alla äro lika?

För ingen del.

Vilka män tror du vara bäst i den stat, som vi ha grundat: väktarna, som ha fått den uppfostran vi förut ha skildrat, eller skomakarna, som ha uppfostrats i skomakareyrket?

En löjlig fråga!

Jag förstår, svarade jag. Väktarna äro väl de bästa av alla?

Ja, utan jämförelse.

Nå, äro ej deras kvinnor också de bästa bland alla kvinnorna?

Jo, de allra bästa.

Finns det något bättre för en stat än att ha de bästa män och kvinnor?

Nej.

Och är det ej just musiken och gymnastiken, övade på det sätt, som vi ha beskrivit, som gör dem sådana?

Jo visst.

Den lag, som vi stiftade, är således ej blott möjlig utan ock den bästa.

Ja.

Vi kunna väl således låta de kvinnliga väktarna avkläda sig, eftersom deras dygd skall vara deras kläder, och låta dem taga del i både krig och annan vakthållning i staten, utan att syssla med annat. Men på grund av sitt köns svaghet skola de få lättare sysslor än männen. Om det sedan är någon, som hånler åt dessa nakna kvinnor, som bedriva kroppsövningar i den bästa avsikt, och som genom sitt löje vill “plocka frukterna av en omogen vishet“, han vet ej, tycks det, varåt han ler eller vad han gör. Ty med fullaste rätt gäller det ordet och skall gälla, att det nyttiga är skönt och det skadliga är fult.

Alldeles riktigt.

Jag skulle vilja likna vår lag om kvinnorna vid en stor våg, som vi nu ha lyckats att dyka upp ur, så att den ej helt sköljde bort oss, då vi således antogo, att våra väktare, män som kvinnor, borde gemensamt utföra alla sysslor. Hela vår framställning bär själv liksom vittnesbörd om, att vårt förslag är både möjligt och nyttigt.

Det var sannerligen ingen liten våg, som du har kommit undan.