Oligarkiens uppkomst ur timokratien.

Skola vi ej således nu gå över till att med Aiskylos skildra

“en annan man i en annan stat“
eller snarare, i överensstämmelse med vår uppgjorda plan, börja med staten?

Jo visst.

Och efter den föregående författningen följer väl nu i ordningen, förmodar jag, oligarkien.

Och vad menar du egentligen med oligarki?

Jag menar den författning, som grundar sig på förmögenhetsprincipen; de rika ha makten, och de fattiga stå utanför denna makt.

Jag förstår.

Vi få väl således först skildra övergången från timokrati till oligarki?

Ja.

Till och med en blind måste ju dock se, hur den försiggår.

Hur då?

Det som förstör timokratien, är hopandet av guld i de enskildas kassaskrin. Detta verkar först och främst så, att de ständigt hitta på möjligheter att ödsla bort pengarna; och för det ändamålet åsidosätta de lagarna och vränga dem, både de och deras kvinnor.

Ja, det är nog antagligt.

Vidare ger den ene akt på den andre och vill tävla med honom, och snart äro de allesammans likadana.

Antagligen.

Sedan gå de allt längre och längre i sin iver att förtjäna pengar, och ju högre värde de sätta på dessa, dess lägre uppskatta de dygden. Äro ej dygd och rikedom att likna vid två tyngder, som läggas på vågens olika skålar: när den ena stiger, sjunker den andra?

Säkert är det så.

Men i en stat, där rikedom och rikemän hedras, äro dygden och de goda mindre väl ansedda.

Det är tydligt.

Man ägnar sig alltid gärna åt det, som är hedrat och ärat, men vad som är ringaktat, lämnar man åt dess värde.

Riktigt.

Och på det sättet bli människorna till sist vinningslystna och giriga i stället för stridslystna och ärekära. Och den rike prisa och beundra de, och honom ge de makt i staten; men den fattige se de över axeln.

Alldeles.

De stifta således en lag, som fixerar en bestämd penningsumma som grundval för medborgarrätt i den oligarkiska staten: denna summa kan vara större eller mindre, allt efter som den oligarkiska typen är mer eller mindre utpräglad. Ingen får ha del i styrelsen, vilkens förmögenhet ej uppgår till det fastställda beloppet. Denna lag genomdriva de med vapenmakt, om de ej, innan det går så långt, ha lyckats att skrämma folk till att gå med på den. Inte sant?

Jo, du har rätt.

Detta är alltså det sätt, varpå denna författning införes.