Olika slag av statsförfattningar.

Frågan är lätt besvarad. De statsförfattningar, som jag tänker på, äro, för så vitt de ha särskilda benämningar, följande fyra: först den allmänt prisade författningen på Kreta och i Sparta; för det andra den s. k. oligarkien, som ej prisas fullt så mycket och även lider av många brister; därnäst följer i ordningen demokratien, som är den förras motsats; och slutligen ha vi detta fina och nobla tyrannvälde, som skiljer sig från alla de föregående, det fjärde och sista stadiet i statens sjukdomshistoria. Eller känner du kanske någon ytterligare författningsform, som kan sägas ha en bestämd och utpräglad art? Där finns ju visserligen några blandningsformer, såsom t. ex. ärftliga monarkier, och kungadömen, som säljas för pengar, och liknande, och sådana kan man finna lika mycket hos barbarer som hos hellener.

Ja, det omtalas ju många underliga sorter av dylika författningar.